Новини, Шарен свят

Накратко

Видеонаблюдение и парково осветление за бъдещата крайречна зона в централната част на Самоков ще се подготвят. Обявената от Общината на 30 януари обществена поръчка е с прогнозна стойност 195 хил. лв. без ДДС. При оценяването на офертите най-голяма роля ще играят техническите характеристики на съоръженията и предлаганата цена. Оферти ще се приемат до 6 март включително.

х х х

За доставка на растения – посадъчен материал за цветя, храсти, дървета и тревни смески за озеленяване, Общината предвижда да изразходва около 60 хил. лв. без ДДС. Подробно съобщение за възлагане на обществена поръчка е публикувано в съответния регистър на 30 януари. Ще бъде предпочетена икономически най-изгодната оферта. Срокът за получаване на оферти е 10 февруари включително.

Leave a Reply