Новини, Шарен свят

Накратко

Общински имот в Говедарци от 878 кв. м – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, ще бъде продаден на търг с явно наддаване на 27 февруари. Началната тръжна цена е 43 500 лв. без ДДС. Евентуален повторен търг ще се състои на 6 март. Подробно обявление на Общинския съвет за търга е публикувано в „Държавен вестник” /бр. 8 от 30 януари т. г./.

х х х

В Поповяне и Алино на 4 февруари се състояха приемни на началника на Районното управление на полицията в Самоков. Целта е да се подпомогне предотвратяването и разкриването на престъпления, извършвани в малките и отдалечени населени места в общината. Наскоро полицейският шеф имаше приемни и в Ярлово и Ковачевци.

х х х

Земеделска земя край Драгушиново около 6.5 дка, се предлага за продажба на общински търг при начална цена 13 300 лв. – 2026 лв./дка без ДДС. Търгът ще се състои на 27 февруари, петък.

х х х

В Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” са уредени кътове по случай 100-годишнината от смъртта на художника Никола Образописов, 150-годишнината от смъртта на митрополит Авксентий Велешки, във връзка с кончината на бившия президент Желю Желев и за 100-годишния юбилей на българското кино.

Leave a Reply