Новини, Шарен свят

Накратко

Готови са идейните проекти за реконструкция на стария център на Боровец, за Пътека на здравето на Ридо, за Туристическата градина /където освен съоръжението самоково се предвижда да се изгради и фитнес на открито/, за Лаго, както и за направа на модерни детски площадки в детските градини. Предстои да се обявят процедурите, информираха на 9 февруари от общинската администрация.

х х х

Ремонтът в „МБАЛ-Самоков” продължава. Извършва го екип на самоковската фирма „Красстрой”.

х х х

Седем фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител на текущия и окончателния одит на дейностите и отчитане на разходите по проекта за изграждане на новото депо. Процедурата проведе комисия с председател Сия Шехтанова, зам.-кмет на общината и ръководител на проекта. Четири от кандидатстващите фирми са софийски, а останалите три са от Бургас, Варна и Разград. Предвидените средства са 20 хил. лв. Изборът на изпълнител предстои.

х х х

Без забележки е приключила работата на комисия от Агенцията за държавни финанси. Както съобщи кметът Владимир Георгиев на 9 февруари, комисията в продължение на 40 дни е проверявала работата на Общината по асфалтиране на улиците в града и селата, включително по законността на проведените процедури, финансирането и изпълнението на различните дейности.

Leave a Reply