Новини, Шарен свят

Накратко

Горското стопанство обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на пощенски и куриерски услуги. Оферти се приемат до 16 ч. на 6 март. По-подробна информация може да се намери на Портала на Агенцията за обществени поръчки и на интернет страниците на Югозападното предприятие – Благоевград – www.dgs-samokov.com и www.uzdp.bg/bg – профил на купувача.

х х х

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област информира земеделските производители, че крайният срок за приемане на документи за пререгистрация за стопанската 2014-2015 г. е 4 март 2015 г.
След тази дата и в срок до 30 септември може да се извършва пререгистрация единствено на земеделски производители, които са бенефициенти, изпълняващи проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. и за които се изисква да са регистрирани като земеделски производители.
Първоначална регистрация на земеделски производители се извършва целогодишно.

Leave a Reply