Новини, Шарен свят

Накратко

Общинска ливада в землището на Драгушиново от 6.5 дка бе продадена на търг на 27 февруари за 14 600 лв. без ДДС. Началната тръжна цена бе 13 300 лв. Новият собственик е Димитър Г. Костов. В наддаването участваха двама кандидати.

х х х

Разработването на общия устройствен план на община Самоков ще бъде финансирано преимуществено от държавния бюджет, ако до 16 март Общината подаде заявление и бъде включена сред общините, които са спечелили проекти, но не са финансирани поради правителствените и министерски промени през последната година. Разработката ще бъде на стойност около 200 хил. лв., като 120 хил. от тях при одобрение ще осигури републиканският бюджет.

Leave a Reply