Новини, Шарен свят

Накратко

Рис. Спаска Александрова

За бъдещия самоков на р. Бистрица Общината откри процедура за възлагане на обществена поръчка под надслов „Проектиране, изграждане и авторски надзор на действащ модел на металургично съоръжение за преработка на първично добито в пещите желязо „Самоков”, наричан още „Мадан”, използвано от 14-15 век до началото на 20 век”. Трябва да се проектира и помощна едноетажна сграда. Прогнозната стойност е 238 700 лв. без ДДС. Оценката ще зависи от оформлението на музейната експозиция и от предлаганата цена. Оферти се приемат до 17 ч. на 30 март, понеделник.

х х х

Техническото обслужване на МПС е предмет на обществена поръчка, обявена от Държавното горско стопанство в Самоков. Обособени са две позиции – за ремонт и профилактика, и за доставка на резервни части за автомобилите на стопанството. Отделна обществена поръчка на стопанството е обявена за спрей и клупи за маркиране с прогнозна стойност 5500 лв. без ДДС. Стопанството е обявило и процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и закупуване на електрически и железарски материали. Срокът за подаване на офертите е 3 април.

Leave a Reply