Новини, Шарен свят

Накратко

Изложба за Гео Милев е подредена в Общинската библиотека „Паисий Хилендарски”. Поводът е 120-годишнината от рождението на големия поет.

х х х

Кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители на техните услуги могат да подават заявления до 9 април, съобщиха от общинската администрация. Образците на заявленията се получават в деловодството на Общината или в стая 406. За услугата могат да кандидатстват хора с увреждания или невъзможност за самообслужване, над 65-годишни, семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни. Дейностите са в изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” /процедура за директно предоставяне 2014BG05М90Р001-2.2015.001 „Нови алтернативи”/. Асистентите, назначени до 1 април, са с удължен срок до 24 април.

х х х

Приемна на Националната служба за съвети в земеделието бе организирана в Самоков.

Leave a Reply