Новини, Шарен свят

Накратко

Разкопките на Шишманово кале тази година ще бъдат подновени с общински средства. Работата ще се върши под ръководството на археолога и директор на Историческия музей Веселин Хаджиангелов. Във връзка с това се провеждат консултации с експерти, работили по възстановяването на крепостта Цари мали град над Белчин. Предвижда се и да се кандидатства с проект за по-нататъшно финансиране на дейността.

х х х

Вече се изплащат парите за т. нар. бели петна съгласно заповед на кмета Владимир Георгиев. Както е известно, „бели петна” са земеделските земи, които са включени в масиви за уедрено ползване и са разпределени между ползвателите в съответното землище по административен ред. Самите ползватели са длъжни да заплащат сумите за ползване на собствениците. Процедурата става чрез Общината.

Leave a Reply