Здраве, Новини

Накратко

Сградата на поликлиниката вече е оборудвана със система за противопожарна безопасност и аварийно осветление. Осветлението ще се запалва при изгасване на електричеството, евентуален пожар и други екстремни ситуации. Монтирано е така, че да показва и движението на хората при евакуация. Ще бъдат оборудвани и табла с пожарогасители.

х х х

Доставката на медикаменти и консумативи, лабораторни реактиви за клинична и микробиологична лаборатория и консумативи за образна диагностика за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД е предмет на обществена поръчка, обявена от ръководството на болницата в Портала за обществени поръчки на 16 април.

Leave a Reply