Новини, Шарен свят

Накратко

Общо 28 души ще стажуват и ще се обучават по схемата „Младежка заетост“, информираха от Бюрото по труда. Още 14 души ще бъдат наети по програма „Клио” и по регионалната програма за заетост. Сключват се и договорите с работодателите, одобрени по мерките за насърчаване на заетостта. 23 работодатели са кандидатствали за 23 работни места. По проект „Подкрепа за заетост“ вече са сключени 6 договори.

х х х

С проект за Шишманово кале ще се кандидатства за финансиране от европейските фондове. Проектът ще бъде за реставрация, социализация и експониране на комплекса. Въпросът е обсъден на среща на специалисти с ръководители на общината и директора на Историческия музей Веселин Хаджиангелов. Предвижда се да се работи на етапи, като най-напред ще бъдат възстановени крепостните стени, храмове и др. Общината е заделила средства за продължаване на археологическите проучвания, които започнаха на това място през 2004 г. Обектът се простира върху площ от 25 дка.

х х х

Планът за данъчните приходи в общинската хазна за първото тримесечие е изпълнен на 98 %. Преизпълнен е – 101 % – показателят за данъка върху превозните средства. Събрани са и предвидените приходи от такса смет, както и от данъка при сделки за продажба на имоти. Приходите в касата на Общината за трите месеца възлизат на 1,47 млн. лв. Годишният план е на стойност 4,97 млн. лв. На всички длъжници са изпратени покани за доброволно плащане. На неплатилите ще бъдат връчени актове. Образувани са 333 изпълнителни дела, а 33 длъжника са предадени на НАП. Сключени са и няколко споразумения за разсрочване на задълженията. Длъжниците са посочени поименно на интернет страницата на Общината.

Leave a Reply