Новини, Шарен свят

Накратко

Павилион в НУ „Станислав Доспевски” бе нает на общински търг при месечен наем от 108 лв. Върху покрива на болницата пък ще бъде разположена комуникационна техника на мобилен оператор срещу наем от 500 лв. на месец. Застрахователна компания нае офис в зала „Самоков“ за 156 лв. месечно. Наето бе и помещение за продажба на обувки и кожени изделия в пазара.

х х х

„Документирай нарушителя” е инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В начинанието са призовани да участват ученици от 4 до 9 клас, които със снимки да показват замърсяване на природата, неправилно движение по пътищата и др. Фотосите се приемат в офиса на комисията /в бившата сграда на родилния дом/.

Leave a Reply