Новини, Шарен свят

Накратко

Подземни богатства в Самоковско ще проучва “Фриго-Макс” ЕООД. Правителството е одобрило издаването на разрешение за скалнооблицовъчни материали. Задължително е 10 % от предвидените инвестиции да се вложат за опазване на околната среда в района.

ХХХ

Земеделски земи на различни места ще бъдат отдадени под наем чрез общински търгове съгласно решения на общинските съветници от 22 март.

ХХХ

Стопански сгради в Говедарци ще бъдат отдадени под наем на общински търгове. Ако не се наемат, началните цени на обектите ще бъдат намалени, а е възможно впоследствие постройките да бъдат предложени и за продажба.

ХХХ

Закусвалнята в училището в Ярлово – ОУ”Васил Левски”, ще бъде отдадена под наем за срок от 3 години съгласно решение на Общинския съвет. Наемателят ще бъде определен въз основа на предложените цена и ценоразпис.

Leave a Reply