Новини, Шарен свят

Накратко

Имоти край Доспей с обща площ 57 дка бяха спечелени на общински търг след надпревара на петима участника. Победителят ще плаща наем от 2552 лв. За имот край Широки дол от общо 47 дка наемателят ще плаща 940 лв., а за други парцели от общо 25 дка – 520 лв. За 21 дка край Алино пък новият стопанин бе задължен с годишен наем от 420 лв. Толкова ще излизат на новия наемател и други 7 дка край селото. 5 дка край с. Марица пък бяха отдадени под наем за 100 лв.

х х х

Доставката и монтажът на детско съоръжение в крайречната зона са предмет на обществена поръчка, обявена от Общината. Прогнозната стойност е 49 хил. лв. без ДДС. При оценката на офертите основна роля ще играе предлаганата цена, следвана от предвидения гаранционен срок. Предложения за участие в процедурата се приемат до 6 юни включително. Подробно обявление на Общината е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 5 май.

Leave a Reply