Новини, Шарен свят

Накратко

Имот за жилищно строителство и магазин в Самоков от 267 кв. м ще се продава на общински търг с явно наддаване на 22 май. Началната тръжна цена е 38 хил. лв. без ДДС. Евентуален повторен търг ще се състои на 29 май. Подробно съобщение за търга е публикувано в „Държавен вестник”, бр. 30 от 24 април т. г.

х х х

Пред делегация от Украйна кметът Владимир Георгиев говори за работата на общинските фирми и дружествата с общинско участие. Срещата бе организирана от Сдружението на общините. Георгиев наблегна на организацията на социалните дейности, работата на строителното предприятие, на дружеството за туризъм и коментира възможностите за публично-частно партньорство. Гостите предложиха партньорство в бъдеще. Те посетиха и Правец, Велико Търново, Габрово и Троян.

Leave a Reply