Новини, Шарен свят

Накратко

Снимка: архив

Три фирми кандидатстват да ремонтират НУ „Станислав Доспевски” – “Бул строй инвест”, консорциум „Техноком” и „Етера Груп” ЕООД. Комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, ще класира офертите. Работата е по проект „Красива България”, но 63 % от сумата осигурява Общината. Стойността на цялата поръчка е 269 хил. лв. Ще бъдат направени ремонт и топлоизолация на фасадата и ремонт на покрива на козирките на втория етаж. Срокът за изпълнение е 120 дни.

х х х

Административният съд на Софийска област се произнесе в полза на Община Самоков във връзка със спрени със заповеди на директора на Районната дирекция по горите позволителни за добив на дървесина в общинските гори. Със заповедите било прекратено изпълнението на позволителните за извършване на сеч, издадени през януари на основание, че управителят на Общинското лесничейство Мартин Илиев нямал необходимото образование за длъжността. Позволителните се издават след търгове и сключени договори със спечелилите фирми.

Leave a Reply