Новини, Шарен свят

Накратко

Второ дело за границите между Самоков и София е решено в полза на нашата община. Става дума за дългогодишния спор по уточняване на землищата на Широки дол, Горни и Долни Окол, вилните селища Ранов дол, Татарски брод, Щъркелово гнездо и земите около яз. „Искър”. Адв. Екатерина Вададжийска е спечелила вече едно гражданско дело, изходът от което предрешава до голяма степен всеки следващ подобен казус. Съдът е постановил, че не може с един план /пък бил той и на столицата/ да се променят граници и администрирането на територии.

х х х

Сградата на ОПУ „Неофит Рилски” е обновена в срок по проект от консорциум „Неофит Рилски”. Предстои държавна комисия да приеме обекта, като целта е това да стане преди началото на новата учебна година. Поставена е топлоизолация на покривната плоча и са подменени половината от керемидите. Сменена е дограмата на основната и помощните сгради. Монтирани са нови врати на класните стаи и на входовете. Поставена е топлоизолация на фасадата на учебния корпус и на допълнителните сгради. Фасадите са боядисани. Ремонтирано е и котелното на училището. Стойността на проекта е 589 хил. лв. без ДДС, 85 % от които осигурява Националният доверителен екофонд.

Leave a Reply