Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

Накратко

Като приоритетна за финансиране по оперативна програма “Околна среда” е включена в списъка Самоковска община, като е поканена да представи пълната проектна документация в срок до 20 май. Става дума за проекта „Подобряване инфраструктурата за питейни и отпадни води на к. к. Боровец”, с който Общината кандидатства за европейски средства.

ХХХ

Съветът по туризъм ще проведе общо събрание на 30 май от 17 ч. Ще бъде отчетена дейността през 2010 и 2011 г. Дневният ред включва и приемането на нови членове на сдружението. Предвиждат се и промени в състава на Управителния съвет.

Leave a Reply