Новини, Шарен свят

Накратко

Центърът за настаняване от семеен тип /който бе изграден в района на бившето училище „Никола Драмалиев”/ занапред ще се финансира от държавата. Самият център бе построен с пари на Общината въз основа на спечелен проект. Там са настанени 12 деца, за които се грижи персонал от 12 души.

х х х

Зам.-кметът Сия Шехтанова като представител на Националното сдружение на общините участва в края на август в среща на местните власти от 12 държави от Югоизточна Европа. Шехтанова говори за „Предизвикателствата и трудностите при принудителното събиране на местните данъци и такси“ и за новия проектозакон в тази сфера. В документа се предлага да се облагат земеделските земи и гори, а общините да получават минимум 1 % от данък общ доход на физическите лица. Облагането с такса смет пък се обвързва с броя на членовете на домакинството, а не с данъчната оценка, както бе досега.

Leave a Reply