Новини, Шарен свят

Накратко

17 работни места ще бъдат разкрити въз основа на искания на 13 работодатели и на решението на местния Съвет за сътрудничество към Бюрото по труда от 3 септември. Ще бъдат наети 3 младежи до 29 г., 5 души на възраст над 50 г., 4 лица с увреждания, както и няколко продължително безработни. До края на септември ще бъдат сключени и самите договори.

х х х

„МБАЛ-Самоков” ЕООД е отправило публична покана за предоставяне на оферта с предмет: „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани и мобилни телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 1 г. от сключване на договор”. Обявлението е поместено в Портала за обществени поръчки на 7 септември т. г.

Leave a Reply