Накратко

Над 5 пъти нарасна наемът за 145 дка ниви в Пашаница. На общинския търг на 15 октомври надпревара водиха трима кандидати и годишният наем скочи от 2913 лв. на 16 881 лв. Единственият явил се кандидат пък нае 13 дка ниви в землището на Рельово за 260 лв. годишно. Общината е сключила досега над 300 договора за отдаване под наем на повече от 10 хил. дка ниви, ливади и пасища. Междувременно на търг бяха продадени срещу 603 лв. 240 кв. м земеделска земя край Клисура. На останалите търгове на 16 октомври – за продажба на общински земи, сгради и апартаменти, кандидати не се явиха.

х х х

Закупуването на препарати за растителна защита за нуждите на Горското стопанство е предмет на процедура за възлагане на обществена поръчка. Стопанството иска да купи и подобрители за почва, торове и др. Подробно обявление е публикувано в Портала на Агенцията за обществени поръчки и в интернет страницата на предприятието. Оферти се приемат до 29 октомври включително.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*