Новини, Шарен свят

Накратко

Снимка: архив

За недопускането на пожари през есенно-зимния сезон е издадена кметска заповед, съгласно която се изисква да се използват само изправни и подходящи за размера на помещенията отоплителни и нагревателни прибори. Необходимо е да се провери състоянието на електрическите инсталации. Забранява се съхранението на отоплителни материали в стълбищни клетки и на етажни площадки. Ръководителите на фирми и институции в едномесечен срок трябва писмено да уведомят Районната служба за пожарна безопасност за създадената организация за изпълнение на заповедта.

х х х

Приемна в Самоков на 15 октомври организира Националната служба по въпроси на земеделието. Специалисти от службата отговаряха на поставени от земеделски производители въпроси, включително за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Leave a Reply