Новини, Шарен свят

Накратко

Пет дървени къщички в Ларгото /пешеходната зона в центъра, по ул. „Македония”/ бяха отдадени под наем от Общината на 6 ноември за срок от 5 години. Стана ясно, че процедурата се прави, тъй като е изтекъл предишният 10-годишен договор на търговските обекти. За всички къщички се яви по един кандидат. Обектите са с площ от 12 до 30 кв. м. Месечният наем на магазинчетата ще бъде 7,60 лв./кв. м без ДДС, а на заведенията – 10 лв./кв. м. На търг бе отдаден за 5 години и магазин в Продановци от 36 кв. м. Единственият кандидат, който спечели търга, ще заплаща месечен наем от 54 лв. без ДДС.

х х х

Създаването на местна инициативна група /МИГ/ ще бъде подпомогнато с 30 хил. евро въз основата на спечелен от Общината проект. Партньори са „Самел-90” АД и Агенцията за регионално развитие на Рила. Предстои да се регистрира сдружение „Местна инициативна група – Самоков“. Предвижда се обучение за кандидатстване с европроекти от Общината и подготовка на Стратегия за местно развитие 2015-2020. Чрез стратегията ще се кандидатства за финансиране до 6 млн. лв. Ще бъдат проведени анкети в града и селата за кандидатстване с проект за евросредства. Ще бъде обучен и екип от експерти за оказване на съдействие при изготвянето на проекти. Предстоят информационни дни, семинари и конференции. МИГ ще има и офис.

Leave a Reply