Новини, Шарен свят

Накратко

Новото депо ще започне работа от началото на януари. До края на декември според екоминистерството обектът трябва да получи всички необходими разрешителни и документи. На 12 ноември държавна комисия инспектира електрозахранването, ВиК и пътните връзки. Предстои държавна приемателна комисия да инспектира клетката за депониране на отпадъците, компостиращата и сепариращата инсталация. Обектът ще се стопанисва от създаденото за целта общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците“, в което ще работят 22 души.

х х х

Винетките поскъпват с 30 лв. и стават 97 лв. по решение на правителството. Седмичната винетка за лека кола скача от 10 на 15 лв., а месечната – от 25 на 30 лв.

Leave a Reply