Новини, Шарен свят

Накратко

Новата детска градина в двора на НУ „Д-р Петър Берон” е завършена, но Общината продължава да търси средства от висшестоящи инстанции за оборудване на сградата.

х х х

Проект за улична регулация в Боровец трябва да бъде готов до средата на декември. Същото се отнася и за обекти на публичната общинска собственост в курорта. Сегашният план на Боровец е от 1986 г. и по него не може да се пристъпи към изработване на подробни устройствени планове на частни сгради. Затова, след като бе отменено изготвянето на подробен устройствен план на курорта, Общинският съвет реши да се изготви сегашният проектоплан. Предвижда се до края на декември разработката да бъде обсъдена от Експертния съвет при Общината.

Leave a Reply