Новини, Шарен свят

Накратко

Снимка: архив

Изграждането на второ водоснабдяване на Самоков от Пукната скала е обсъдено на среща на кмета Владимир Георгиев с областното и общинското ръководство на „ВиК”. С проекта ще се кандидатства за финансиране пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Трябва да бъдат предадени за стопанисване от дружеството направените от Общината сондажи в Поповяне и Клисура. Проблеми с външните водопроводи има в Гуцал, Алино, Околите. Предстои съгласуването на проекта за Боровец, за да се кандидатства за финансиране. Проектна готовност има за Продановци, Райово, както и за района на Искровете.

х х х

От Бюрото по труда съобщиха, че 31 декември е крайният срок за подаване на документи от работодатели, желаещи да кандидатстват по проект „Младежка заетост”, схема „Нова възможност за младежка заетост”.

Leave a Reply