Новини, Шарен свят

Накратко

Държавните средства за зимно поддържане и снегопочистване за Самоков и района да се завишат, изисква в писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът Владимир Георгиев. Градоначалникът се аргументира с високата надморска височина на общината и продължителния и суров зимен сезон, характерен с обилни снеговалежи и снегонавявания.

х х х

Общината ще получи 59 хил. лв. като финансиране във връзка с изграждането на местна инициативна група /МИГ/. В срок от 9 месеца трябва да се изработи, разгледа и одобри стратегия на групата. Необходимо е стратегията да обхване потребностите на хората, за да може представителите на малкия и средния бизнес да кандидатстват по нея и да осъществят своите намерения, които да бъдат в интерес и на обществото.

х х х

Монетата от 2 лв. влезе в обращение от понеделник, 7 декември. На монетата е изобразен Паисий Хилендарски. Банкнотите от 2 лв. засега остават, но постепенно ще бъдат изтеглени от пазара.

Leave a Reply