Новини, Шарен свят

Накратко

Променени бяха цените за ползване на общински помещения за тренировки на спортни отбори, танцови и други формации. При заетост на съответната зала до 26 часа месечно ще се плаща по 6,30 лв. на час, от 26 до 60 часа – по 4 лв., а за над 60 часа на месец – по 3,50 лв. на час /цените са с ДДС/.

х х х

Съставът на Местната комисия за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове бе определен на 17 декември от Общинския съвет. Председател е инж. Мариана Вучова, гл. експерт в Общината, а членове – Даниела Йончева, гл. счетоводител на Общината, Ели Кашинова, общински служител, Венета Галева и Мая Христева – общински съветници.

Leave a Reply