Новини, Шарен свят

Накратко

11 заявления за освобождаване от такса смет /битови отпадъци/ не отговарят на истината, заявиха от общинската администрация. Проверки са установили, че съответните имоти са обитаеми. За пръв път се случва такъв брой заявления да не са верни, коментираха общинари. Общо 1500 са подадените заявления за освобождаване от таксата през 2016 г. Проверки са извършени на всички имоти, към документите за които не са приложили справки за консумация на електричество за период от 6 месеца назад.

х х х

Годишният план за местните данъци и такси е изпълнен на 106 % – показват общинските разчети. Най-сериозно е преизпълнението при налозите върху недвижимите имоти /123 хил. лв./ и върху превозните средства /100 хил. лв./. Почти двойно по-големи от предвиденото са приходите от такси за технически и административни услуги. Не е реализирано планираното за туристическия данък – тук показателят е 94 %.

Leave a Reply