Новини, Шарен свят

Накратко

Субсидията за читалищата бе разпределена с участието на представители на самите читалища от общината на работна среща на 8 януари въз основа на отчетите за дейността и изразходваните средства през м. г. и предвижданията за тази година. Решено бе субсидията за читалище „Светлина“ в Самоков да се намали наполовина, а за Ново дело да бъдат преведени 85 % от сумата за един щат. Останалите около 4000 лв. по предложение на гл. експерт „Култура“ н Общината Пепа Георгиева ще бъдат изразходвани за подготовка на Чакъровите празници, националните фестивали на читалище-паметник „Отец Паисий”, фестивала „Дар от природата“ в Говедарци и Боб феста в Радуил.

х х х

Доставката на медицински газове за нуждите на „МБАЛ-Самоков” за срок от две години е предмет на обществена поръчка. Подробно съобщение е публикувано в Портала за обществените поръчки на 11 януари т. г.

Leave a Reply