Новини, Шарен свят

Накратко

За завършване отвътре на новата детска градина в двора на НУ „Д-р Петър Берон” и обзавеждането й са необходими около 500 хил. лв. По този повод Общината е изпратила писмо за подкрепа до постоянното представителство на Световната банка в София. Детската градина, в която ще се обучават 70 момичета и момчета, е част от Центъра за ранна превенция за деца от уязвими семейства. Известно е, че именно Световната банка подкрепя образованието и възпитанието на малчуганите от т. нар. уязвими групи.

х х х

44 565 писма са изпратени от Общината до граждани и фирми за дължимите местни данъци и такси. По това перо в местния бюджет от 1 януари до 24 февруари са влезли около 500 хил. лв.

Leave a Reply