Зимни спортове, Новини, Спорт, Шарен свят

Накратко

Безплатни лифт-карти на учениците ще се издават на нова каса на „Бороспорт” – „Мартинови бараки”, намираща се до лифта пред хотел „Рила” в Боровец. Както информира Жулияна Костова, гл. експерт в Общината, до 25 януари са съгласувани заявки за карти на 142 ученика от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, 116 от ПТГ „Н. Вапцаров”, 78 от СОУ „Отец Паисий”, 65 от ОУ „Митр. Авкс. Велешки” /придружавани от родител/, 62 от НУ „Ст. Доспевски”, 39 от ОУ “Хр. Максимов”, 31 от ПГ “К. Фотинов”, 22 от Професионалната гимназия по туризъм. Организирани в групи с ръководител са учениците от СОУ „Отец Паисий”, Гимназията по туризъм и част от ПТГ “Н. Вапцаров”.

х х х

Само с разрешение на кмета могат да се провеждат сватбени, семейни и други частни събирания на места, които са общинска собственост – тротоари, площади, улици, пространства между жилищата, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, ако с тези събирания се нарушават общественият ред и спокойствието на гражданите.

Leave a Reply