Новини, Шарен свят

Накратко

На посещение в Албания в състава на делегация на Сдружението на общините бе зам.-кметът Сия Шехтанова, която направи презентация на тема „Целеви трансфери и управление на общинския дълг”. Опитът на нашата страна и респективно на Самоков ще бъде използван от Тирана при подготовката на нов закон за общинските финанси. Работната среща е била организирана от Асоциацията на местните власти в Югоизточна Европа и американска организация.

х х х

Програма за управление на общината за мандат 2015-2019 г. разработва група общински служители – експерти от различни области, под ръководството на секретаря на Общината Ангелина Вангелова. Документът ще обхваща всички общински дейности – образование, култура, строителство и благоустрояване, финансова и социална политика и др., като ще се поставят конкретни задачи и срокове за изпълнението им.

Leave a Reply