Култура, Новини

Накратко

80-годишнината на Историческия музей е поводът да се организира през юни в града ни национална научна конференция под надслов „История и развитие на музеите в България”. Самоковският музей е утвърден с правилник на просветното министерство от 1936 г. Преди това е съществувала музейна сбирка към читалището, създадена през 1930-1931 г. След предвидения сега научен форум ще бъде издаден и сборник с изнесените на него доклади.

х х х

Програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г. приеха общинските съветници на последното си заседание.

Leave a Reply