Здраве, Новини

Накратко

Нова болнична апаратура ще бъде закупена. Съветниците решиха да се отпуснат до 95 хил. лв. за доставката на биохимичен анализатор.

х х х

Бюджетната прогноза за периода 2017–2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности бе одобрена от Общинския съвет на сесията на 25 февруари. Приета бе и прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълга за същия период, както и прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на основата на действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016–2018 г.

Leave a Reply