Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Минималните цени на дървесина “на корен”, на дърва за горене и за продажба на дървесина от временен склад бяха определени на 27 юни от Общинския съвет. Става въпрос за дървесината и дървата от горските територии, собственост на Общината. Съветниците приеха и наредба за управление на общинските горски територии, както и правилник за управление и организация на дейността на Общинското лесничейство.

xxx

Няма неизпълнено решение – декларира кметът Владимир Георгиев при отчета си за изпълнението от общинската администрация на решенията на Общинския съвет. Отчетът бе изнесен на заседанието на местния парламент на 27 юни. За периода от декември м. г. до април т. г. са приети от съвета 264 решения. Специалисти от администрацията са участвали активно при подготовката им. Редовно са изпращани и отчети до Районната прокуратура за издадените от кмета административни актове.

xxx

Контролът и предотвратяването на пране на пари са тема на специални “Вътрешни правила”. Документът бе приет от Общинския съвет на последното му заседание.

Leave a Reply