Новини, Шарен свят

Накратко

Пет нови автомобила ще бъдат доставени за нуждите на Общинското лесничейство. Във връзка с доставката на колите Общината е открила процедура за обществена поръчка. Прогнозната стойност е до 75 825 лв. без ДДС. Ще бъде предпочетено предложението, предвиждащо най-ниска цена. Оферти се приемат до 8 април включително.

х х х

Паленето на автомобилни гуми за Поклади – 13 март, бе забранено със заповед на кмета. С документа се забранява и употребата на бомбички и други взривни вещества. На нарушителите ще бъдат съставяни актове.

Leave a Reply