Накратко

Агенцията за регионално развитие на Рила се обяви срещу разширяването на зоната „Рила буфер” и приобщаването на нови територии към „Натура 2000”. Становище в този дух, подписано от кметовете на рилските общини, ще бъде представено в екоминистерството. Самоковска община е най-потърпевша, тъй като възможностите за инвестиции в иначе атрактивния район на Искровете стават съвсем минимални. В заседанието участваха кметовете на Самоков и Костенец и представители на общините Дупница, Сапарева баня и Белово. Председателката на агенцията Камелия Радева депозира искане за освобождаване от поста. На нейната длъжност ще бъде назначен представител на Община Самоков, като в бъдеще вероятно председателството ще се заема на ротационен принцип от представители на отделните общини.

х х х

Национална олимпиада по математика ще се състои на 8, 9 и 10 април в ПГ „Константин Фотинов”.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*