Новини, Шарен свят

Накратко

Земеделски земи край Самоков и в землищата на Мала църква, Доспей, Драгушиново и Ново село ще бъдат продадени или дадени под наеми на търгове. Решението взе местният парламент на 25 март.

х х х

Общината ще кандидатства за външно финансиране по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море” /2014-2020/ като водещ партньор с проект „Пътят на водата” с партньори от Гърция и Кипър. Решението взе Общинският съвет на мартенското си заседание.

Leave a Reply