Крими, Новини

Накратко

Лек автомобил „Опел Вектра” ще бъде дарен от Областната дирекция на МВР на Районното управление на полицията в Самоков. Съгласие за това даде Общинският съвет на последната си сесия.

х х х

Помощник-лесничей от Горското стопанство в Самоков е наказан с „предупреждение за уволнение” и имуществена санкция за допуснати нарушения и неупражнен контрол при опазване на държавните горски територии. Общо трима служители от териториални поделения на Югозападното държавно предприятие /с център Благоевград/ са наказани дисциплинарно. Санкциите са наложени след проверки на горски инспектори, които са констатирали незаконна сеч на 75 немаркирани дървета от бял бор – общо 129 куб. м дървесина, край Говедарци. За случая е уведомена и Районната прокуратура в Самоков.

Leave a Reply