Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Проблемът с безстопанствените кучета е обсъждан на работна среща, организирана на 13 юли от сдружение “Център”, в което освен Самоковската и Столичната голяма община, участват и други общини от Софийска и Пернишка област. В съвещанието е участвал и кметът Владимир Георгиев.

ххх

Без забележки е приет в Сметната палата отчетът за изпълнение на бюджета на общината през 2011 г.

Leave a Reply