Новини, Шарен свят

Накратко

Семинар във връзка със създаването на Местна инициативна група /МИГ/ се състоя на 1 април в хотел „Арена”. Участваха представители на училища, детски градини и неправителствени организации. Организатор бе Общината. В края на март и началото на април подобни семинари се състояха и в много от селата в района. Чрез Местната инициативна група ще може да се кандидатства за средства по Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./.

х х х

Законопроектите – засягащи общините, ще бъдат разглеждани предварително от представители на едноименното сдружение, стана ясно след заседание на неговия Управителен съвет. Самоковският кмет Владимир Георгиев, който е член на съвета, ще участва и в работата на комисиите по правосъдие, децентрализация и гори.

Leave a Reply