Новини, Шарен свят

Накратко

Проект за временни експозиции и образователни програми ще изготвят Историческият музей съвместно с отдел „Култура” на Общината. С разработката ще се кандидатства пред Министерството на културата за частично финансиране във връзка с обявената от министерството сесия за проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. Крайният срок за подаване на документите е 25 април.

х х х

Пакети с хранителни продукти ще зарадват за Великден социално слаби семейства чрез Българския червен кръст.

Leave a Reply