Новини, Шарен свят

Накратко

Снимка: архив

Договорите на собствениците на т. нар. къщички в Боровец ще бъдат продължени по решение на Общинския съвет с 1 година. Наемателите обаче трябва да са подали молби с подобно искане най-късно до края на април и да са платили наема си за изминалото време. Временните обекти на тези, които не изпълнят горните условия, ще бъдат премахнати.

х х х

Отчетите за работата през 2015 г. на общинските фирми и предприятия – „МБАЛ-Самоков”, Общинското лесничейство, „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”, „Строителство, ремонт и озеленяване”, „Чамкория – 2006”, „Спортни имоти и прояви”, „Мальовица”, „Самоковконсулт” и Историческия музей, бяха приети от местните депутати на вчерашното им заседание.

Leave a Reply