Новини, Образование, Шарен свят

Накратко

Снимка: архив

В международно изследване участваха самоковски ученици – 47 четвъртокласници от НУ „Станислав Доспевски“ провериха уменията си за четене, разбиране на прочетеното и използване на получената информация. Изследването се провежда в повече от 50 страни. Целта е да се подпомогнат преподаването и ученето по света.

х х х

Да се намали капиталът на „Борико 2007” АД поискаха общинските съветници. Предложението е намаляването на капитала да бъде изчислено на основата на стойността – съгласно експертна оценка – на загубените от дружеството недвижими имоти, апортирани в неговия капитал, с оглед изваждането им от капитала заради уважени по съдебен ред реституционни претенции, както и съобразено с разликата между записания от увеличенията и внесен до момента капитал.

Leave a Reply