Новини, Шарен свят

Накратко

109 дка общинска ливада в м. Луковица ще бъде продадена на търг с явно наддаване по решение на Общинския съвет. Началната цена ще бъде 2 250 000 лв. без ДДС. По подобен начин се предвижда да бъдат продадени и около 3 дка урбанизирана територия в Самоков при начална цена от 296 хил. лв. без ДДС.

х х х

За благоустрояване на крайречната зона и осъществяване на мерки за енергийна ефективност Общината планира да вземе дългосрочен кредит. Обявена е вече обществена поръчка за избор на финансова институция за предоставяне на кредита. Прогнозната стойност е 355 хил. лв. без ДДС. Ще бъде прието предложението с най-ниска цена. Оферти могат да се подават до 25 май включително. Подробно обявление е публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

Leave a Reply