Новини, Шарен свят

Накратко

За извършването на автобусни превози до Доспей, Бели Искър, Ярлово, сезонната градска линия и за някои часове до София Общината е обявила обществена поръчка. Прогнозната стойност е до 198 хил. лв. с включен ДДС. Най-важно значение при оценката ще има цената на билетите, следвана от възрастта на автобусите, тяхната собственост и седалището на съответната фирма по Търговския регистър. Оферти се приемат до 25 май включително. Подробни обявления са публикувани на 13 април в Регистъра на обществените поръчки и на интернет страницата на Общината.

х х х

Кметът Владимир Георгиев бе председател на общото събрание в София на асоциация „Общински гори”, на което за председател на асоциацията бе избран кметът на Сливен Стефан Радев. Самоковският градоначалник, както е известно, е член на Управителния съвет на асоциацията. За трети мандат е преизбран изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов. В асоциацията, учредена през 2008 г., членуват 59 общини. На събранието е отчетена работата през последните години и са набелязани насоките за дейност през 2016 г.

Leave a Reply