Накратко

По специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ желаещите могат да кандидатстват във Факултета по обществено здраве – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, като срокът за подаване на документи започва да тече от 24 юни. За „Клиничен“ и „Рентгенов лаборант“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ срокът е от 14 юли. От „МБАЛ-Самоков” уточниха, че Общината дава пет стипендии за обучение по тези специалности, които покриват таксите в продължение на 4-те години. Сега с подобни стипендии се обучават две рентгенови лаборантки и рехабилитатор, които стажуват в болницата, а след завършването си ще започнат работа там.

х х х

Почистват се коритата на реките в населените места в изпълнение на договор между Общината и „Ауто Леон“ ЕООД. Поръчката е за 60 хил. лв. без ДДС. Срещу 17 хил. лв. е почистена р. Селска в Горни Окол, като на няколко места е поправена и каменната зидария. Почистен е и участък от реката в Долни Окол. Около 16 хил. лв. са заплатени за работата по р. Палакария в Рельово. В отговор на жалба на жители на Белчин бани от р. Шарбан дере са премахнати растителност и пясъчни наноси. Извън договора работници, наети по програма към Общината, са почистили част от коритото на Искъра.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*