Новини, Шарен свят

Накратко

Отчетът за изпълнение на общинския бюджет през м. г. ще бъде публично обсъден на 7 юни, вторник, от 16 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Председателят а Общинския съвет Силвия Стойчева отправи покана към гражданите и представителите на бизнеса да участват в разискванията. Мнения могат да се изпращат и на електронната поща, както и в деловодството на Общината. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Самоков.

x x x

Църковните настоятелства да готвят проекти за ремонт на храмовете – в подкрепа на това предложение гласуваха общинските съветници. Проектите ще бъдат по Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./. На първо време става въпрос за реставриране на черкви и благоустрояване на околните пространства в Говедарци, Маджаре, Доспей, Продановци, Райово, Рельово. Известно е, че култовите сгради са ценни не само като духовни храмове, но и с историческата и културна стойност на иконите и стенописите в тях.

Leave a Reply