Новини, Шарен свят

Накратко

Асансьор в сградата на Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” /бившия партиен дом/ ще бъде монтиран в близките три месеца. Така библиотеката, която е на третия етаж, детският й отдел и художествената галерия „Проф. Васил Захариев” на втория етаж и останалите помещения в зданието ще станат достъпни и за хората с увреждания. Общината съвместно с Историческия музей са подготвили и спечелили проект на стойност 63 хил. лв. Финансирането е от Агенцията за хората с увреждания. Товароподемността на асансьора е 400 кг. Предстои сключаването на договор и избор на изпълнител.

x x x

Във връзка с очакваното дарение от 2 млн. евро от „Рила-Самоков 2004” АД /дружеството, създадено за осъществяване на проекта „Супер Боровец”/ Общинският съвет одобри сключването на договор за цесия между т. нар. цедент – „Рила-Самоков 2004”, и цесионера „Боровец инвестмънтс” ЕАД, с който цедентът прехвърля на цесионера вземанията си по договора за заем.

Leave a Reply