Новини, Шарен свят

Накратко

Пет банки кандидатстват да дадат кредит от 2 млн. лв. за изграждането на крайречната зона и за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общината. Комисията за обществената поръчка с председател Даниела Йончева, главен счетоводител на Общината, излезе със становище, че и петте банки са с изрядни документи и се допускат до втория етап на процедурата, когато ще бъдат разгледани предлаганите цени.

x x x

Ръководството на Асоциация „Общински гори” заседава на 14 юни в Сливен. Участва и кметът Владимир Георгиев, който е член на Управителния съвет на асоциацията. Утвърдена бе програма за работа. В асоциацията, която е основана през 2008 г., членуват 59 общини.

Leave a Reply